School of Evangelism

Våra möten innehåller predikan, undervisning, vittnesbörd och lovsång

School of Evangelism

Tanken på Evangelistskolan började när Christian fick ett tilltal
från Gud våren 2014.

Jag satt på min altan och plötsligen talade Gud till mitt hjärta:

 ”Du måste predika frälsning”.

Efter hans tilltal ledde Gud mig till Uppenbarelseboken kapitel 20
Jag började läsa kapitlet och vers 11-15 talade till mitt hjärta, där står om mänsklighetens slut och den slutliga domen.

Jag grät och var djupt berörd, samtidigt kände jag en uppmaning att mobilisera Kristna människor, att få dem börja berätta om Jesus i sin vardag.

Den 29 oktober 2015 startade Evangelistskolan. Sedan dess har vi haft träffar varje torsdag. Vi har sett mirakel, frälsning och upprättelse.

Genom det arbete vi gör har frimodigheten och Tron på Gud och hans kärlek, växt bland människor. Tillsammans gör vi skillnad.

Våra möten innehåller predikan, undervisning, vittnesbörd och lovsång.

Evangelistskolan blev en förening 2017.

Visionen för vårt arbete.
  • Nära och kära ska bli frälsta. Vi ber och förväntar oss att våra släktingar ska ta emot Jesus Kristus som sin frälsare.
  • Be för nyckelpersoner. Vi ber och förväntar oss att den Helige Ande frälser personer som har inflytande över många människor och kan påverka dem med evangelium.
  • Den enskilde troende ska hitta sin gåva/sina gåvor, sin plats, uppgift och syfte med sitt liv som troende på Jesus. Vi tror på specifika uppgifter för varje troende i Kristi kropp som blir och är en välsignelse till Kristi kropp och världen.

 

Och HERREN svarade mig och sade: Skriv upp din syn, och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva." Habachuk 2:2-3